ONTWIKKELEN, VERANDEREN, VERBETEREN

Inhoudelijk adviseur, projectleider, verandermanager of procesbegeleider nodig? Wij zijn uw SpringPartner! Of het nu gaat om het opstellen van een integrale visie, assistentie bij gebiedsontwikkeling of het oplossen van een ruimtelijk vraagstuk. Wij helpen u vooruit. Uitgangspunten hierbij zijn gelijkwaardig, verbonden en zelflerend.
Enkele projecten uitgelicht:

Integrale toekomst voor esdorpenlandschap

Procesbegeleiding in de zoektocht naar gezamenlijke toekomstblik voor het esdorpenlandschap rond Norg. Opdrachtgever: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Recreatie en vrije tijd Staatsbosbeheer

Ondersteuning van de recreatieadviseurs van Staatsbosbeheer bij de ambitie op recreatie en beleven naar visie, beleid en management. Opdrachtgever: Staatsbosbeheer.

Natuurvisie De Greidhoeke

Opstellen natuurvisie voor de gebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder in de Greidhoeke in Friesland. Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Herintroductie edelherten in Drents-Friese Wold

Recreatieve baten van de herintroductie van edelherten in het Drents-Friese Wold overzichtelijk in beeld gebracht. Opdrachtgever: Staatsbosbeheer.

Friese Meren Project

Duurzame werkmethoden en denkwijzen integreren in het Friese Meren Project. Opdrachtgever: Provincie Fryslân.

Project Nieuwveense Landen

Implementeren van duurzaamheid in stedenbouwkundig plan: Nieuwveense Landen; aangenaam duurzaam. Opdrachtgever: Meppel.

Fietspaden op de Waddeneilanden

Ontwikkelen van een document waarin beschreven staat welke aspecten van belang zijn bij keuzes rondom aanleg en onderhoud van fietspaden op de Waddeneilanden. Opdrachtgever: [5 Gemeenten Waddeneilanden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Provincie Fryslân]

Bezoekerscentrum Reitdiep

Procesbegeleiding inrichten Bezoekerscentrum Reitdiep. Opdrachtgever: Groninger Landschap.

Geotoren Sallandse Heuvelrug

Haalbaarheidsstudie naar de realisatie van een uitkijktoren in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Opdrachtgever: Staatsbosbeheer.