Welkom bij SpringPartner
Inspirerende, integrale samenwerking voor vraagstukken in het landelijk gebied. 

-- Deskundig, energiek en flexibel --
Coöperatie SpringPartner is een samenwerkingsverband van bevlogen, vakbekwame zelfstandig ondernemers die samen werken aan gedragen resultaten voor integrale opgaven in het landelijk gebied.

Leden van SpringPartner hebben ieder hun eigen expertise en vakspecialiteit en bieden samen een stevig palet van kennis en kunde op het vlak van:
* integrale visies
* afgewogen invulling van ruimtelijke opgaven
* gedragen gebiedsontwikkelingen
* interactieve bottom up processen
* duurzame ontwikkeling van de leefomgeving

-- Het beste van twee werelden --
SpringPartner stelt op maat per project een team professionals samen. Gedreven specialisten uit verschillende disciplines die uw vraagstuk optimaal kunnen oplossen of uw project kunnen uitvoeren. Daarmee biedt SpringPartner u als klant zowel de voordelen van een bureau: brede kennis en expertise, als de drive en flexibiliteit van zelfstandige ondernemers. En dat via één loket!
 
Op dit moment werken wij aan onze website. 
Heeft u een vraag?
Neem graag contact op met:
Jacob Heitman (06) 53 39 34 72 | jacob@springpartner.nl
Hanneke Schmeink (06-27270769 | hanneke@springpartner.nl
Ruben Abma (31 6 15 12 79 65 | ruben@springpartner.nl